Počet záznamov: 1  

Najnovšie trendy v tokoch PZI vo svetovom hospodárstve

  1. Galliková, Andrea Najnovšie trendy v tokoch PZI vo svetovom hospodárstve : diplomová práca / Andrea Galliková ; škol. Tomáš Dudáš. -- Bratislava, 2010. -- 63 s.

    I. Dudáš, Tomáš
    II. Ekonomická univerzita v Bratislave.Fakulta medzinárodných vzťahov ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1