Počet záznamov: 1  

Marketing neziskovej organizácie Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

  1. Dressler, Dávid Marketing neziskovej organizácie Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar : diplomová práca / Dávid Dressler ; škol. Dana Vokounová. -- Bratislava, 2010. -- 101 s. -- Autor nesúhlasí so sprístupnením digitálnej rozmnoženiny

    I. Vokounová, Dana
    II. Obchodná fakulta EU.Katedra marketingu ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1