Počet záznamov: 1  

Tržní a netržní strategie

 1. Bach, David Tržní a netržní strategie / David Bach, David Bruce Allen. -- Tab. -- Časopis je dostupný na adrese: http://modernirizeni.ihned.cz/, vyžaduje sa registrácia - Netrhová stratégia podniku, ktorá sa odráža v riešení sociálnych, politických a ekologických otázok. Investície do netrhovej stratégie. Porovnanie trhovej a netrhovej stratégie podniku. Zmena postoja. Príklady z praxe.

  In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. -- Praha : Economia, 2010. -- ISSN 0026-8720. -- Roč. 45, č. 10 (Říjen 2010), s. 25-27

  I. Bruce Allen, David
  II. Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. -- Roč. 45, č. 10 (Říjen 2010), s. 25-27

  65.012.4
  BA004
Počet záznamov: 1