Počet záznamov: 1  

Siete v krajine - územný systém ekologickej stability

  1. Miklós, László Siete v krajine - územný systém ekologickej stability / László Miklós. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Východiská tvorby ekologických sietí - ekologická stabilita krajiny. Tri prístupy chápania ekologických sietí. Územný systém ekologickej stability (ÚSES) a jeho charakteristika. ÚSES na Slovensku. Prvky ÚSES a ich funkcie. Kritériá na určenie prvkov ÚSES. Hierarchia ÚSES. Výsledky spracovania ÚSES. ÚSES v legislatíve - zákony.

    In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. -- Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2010. -- ISSN 0044-4863. -- Roč. 44, č. 3 (2010), s. 115-120

    I. Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. -- Roč. 44, č. 3 (2010), s. 115-120

    502/504
    BA004
Počet záznamov: 1