Počet záznamov: 1  

MERKÚR 2010 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov

 1. MERKÚR 2010 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov. Medzinárodná vedecká konferencia (4.11.2010 : Bratislava, Slovensko) MERKÚR 2010 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy a pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave : Bratislava, 4. november 2010 / zostavovateľské a grafické práce Simona Škorvagová, Peter Verček. -- Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2010. -- 135 s. - Iné súvisiace diela: MERKÚR 2010 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy : Bratislava, 4. november 2010 Škorvagová, Simona. -- Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2010. -- [580] s. -- ISBN 978-80-225-3098-9

  I. Škorvagová, Simona
  II. Verček, Peter
  III. Zorkóciová, Otília
  IV. Pavlík, Adrián
  V. Ekonomická univerzita v Bratislave.Obchodná fakulta ((Bratislava, Slovensko))
  VI. MERKÚR 2010 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy Bratislava, 4. november 2010

  33
  BA004

Počet záznamov: 1