Počet záznamov: 1  

Svet dlhopisov

  1. Máte, Andrej Svet dlhopisov / Andrej Máte. -- Grafy. -- Bibliogr. odkazy - Základy investovania do dlhopisov. Pojem dlhopisy. Základné parametre dlhopisov. Hlavné riziká súvisiace s investovaním do dlhopisov. Pojem durácia. Hypotekárne záložne listy. Ilustračné príklady.

    In Private banking times : magazín Tatra banky pre klientov exkluzívnej služby Private banking. -- Bratislava : Centrum bývania, 2010. -- Roč. 1, č. 2 (2010), s. 16-20

    I. Private banking times : magazín Tatra banky pre klientov exkluzívnej služby Private banking. -- Roč. 1, č. 2 (2010), s. 16-20

    336.76
    BA004
Počet záznamov: 1