Počet záznamov: 1  

Služby web 2.0 a nové formy komunikácie

  1. Škvarčeková, Oľga Služby web 2.0 a nové formy komunikácie = Web 2.0 services and new means of communication / Oľga Škvarčeková. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Rozvoj internetu ako významnej informačnej a znalostnej infraštruktúry značne rozšíril možnosti získavania a zdieľania informácií. Aplikácie založené na technológii Web 2.0 predstavujú širokú paletu elektronických služieb novým spôsobom.

    In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-3032-3. -- S. 597-601

    I. Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- S. 597-601

    681.324
    BA004
Počet záznamov: 1