Počet záznamov: 1  

Metodika riadenia kvality podniku

  1. Hrašková, Dagmar Metodika riadenia kvality podniku / Dagmar Hrašková. -- Sch., tab. -- Rozhodujúcim faktorom úspešnosti i konkurencieschopnosti podniku na domácom i medzinárodnom trhu v súčasnosti je kvalita produktu, či poskytovanej služby. Zavádzanie systému riadenia kvality v podniku predstavuje dlhodobý proces. Politika kvality. Ľudský faktor v riadení kvality. Systém TQM. Štatistické metódy riadenia kvality. Tvorivé metódy riadenia kvality. Náklady na kvalitu.

    In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. -- Žilina : Poradca, 2010. -- ISSN 1337-060X. -- Č. 11 (2010), s. 70-74

    I. Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. -- Č. 11 (2010), s. 70-74

    658.56
    BA004
Počet záznamov: 1