Počet záznamov: 1  

Znalectvo

  1. Znalectvo : bulletin článkov z odboru stavebníctvo 1996-2008 : právne aspekty znaleckej činnosti a etika : reštitúcie a oceňovanie majetku : vecné bremeno a reálna deľba / editor: Ľubomír Hurajt. -- Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2009. -- 235 s. -- (znalectvo). -- ISBN 978-80-8070-990-7

    I. Hurajt, Ľubomír
    II. Žilinská univerzita v Žiline.Ústav súdneho inžinierstva ((Žilina, Slovensko))

    34
    BA004

Počet záznamov: 1