Počet záznamov: 1  

Stanovenie významnosti v etape plánovania auditu

  1. Tušan, Radoslav Stanovenie významnosti v etape plánovania auditu / Radoslav Tušan. -- Tab. -- Stanovenie plánovanej hladiny významnosti a tolerovateľnej chyby sa vykonáva v etape predbežných plánovacích postupov, ešte pred vykonaním samotných audítorských testov. Audítor určí audítorskú významnosť po poznaní podnikania klienta a tiež používateľov účtovnej závierky, tak aby vyjadril kritický komponent finančných výkazov – základ pre výpočet významnosti. Ilustračné príklady.

    In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. -- Bratislava : IURA EDITION, 2010. -- ISSN 1335-7034. -- Roč. 15, č. 10 (2010), s. 38-41

    I. Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. -- Roč. 15, č. 10 (2010), s. 38-41

    657.63
    BA004
Počet záznamov: 1