Počet záznamov: 1  

Formovanie komunikačných kompetencií v projektovom vyučovaní - súčasť prípravy podnikateľa

  1. Kompoltová, Soňa Formovanie komunikačných kompetencií v projektovom vyučovaní - súčasť prípravy podnikateľa / Soňa Kompoltová. -- Tab. -- KEGA 3/6027/08 - Res. slov. Bibliogr. odkazy - Komunikačné kompetencie žiakov a úloha učiteľa v komunikácii so žiakmi. Kompetencie a shopnosti v oblasti využívania informačno-komunikačných technológií. Formovanie komunikačných shopností žiakov.

    In Podpora podnikateľských paradigiem vo vyučovacom procese na stredných odborných školách ekonomického zamerania v SR : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- 86 s.. -- ISBN ISBN 978-80-225-3056-9. -- S. 7-19

    I. Podpora podnikateľských paradigiem vo vyučovacom procese na stredných odborných školách ekonomického zamerania v SR : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác. -- S. 7-19

    37
    BA004
Počet záznamov: 1