Počet záznamov: 1  

Tvorba optimálneho komunikačného mixu

  1. Kučerka, Roman Tvorba optimálneho komunikačného mixu : diplomová práca / Roman Kučerka ; škol. Katarína Grančičová. -- Bratislava, 2010. -- 76 s.

    I. Grančičová, Katarína
    II. Ekonomická univerzita v Bratislave.Fakulta podnikového manažmentu ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1