Počet záznamov: 1  

Od mikro- k makroobozretnej finančnej regulácii

  1. Tözsér, Tomáš Od mikro- k makroobozretnej finančnej regulácii / Tomáš Tözsér. -- Bibliogr. odkazy - Zlepšenie regulácie finančného systému. Prezentácia vybraných návrhov. V mnohých oblastiach sa jednotlivé práce zhodujú v tom, že finančná regulácia by mala klásť oveľa väčší dôraz na systémové riziko, tzn. na endogénne riziko systému. To je výsledkom tendencie rovnakého správania sa finančných inštitúcií a pôsobenia veľkých a komplexných finančných inštitúcií v systémoch. Na to, aby sa znížila pravdepodobnosť výskytu systémových kríz, ktoré sú spojené s významnými spoločenskými nákladmi, treba mikroobozretnú reguláciu doplniť o makrorozmer.

    In BIATEC : odborný bankový časopis. -- Bratislava : Národná banka Slovenska, 2010. -- ISSN 1335-0900. -- Roč. 18, č. 9 (November 2010), s. 20-24

    I. BIATEC : odborný bankový časopis. -- Roč. 18, č. 9 (November 2010), s. 20-24

    336.71
    BA004
Počet záznamov: 1