Počet záznamov: 1  

Informačné systémy malých a stredných podnikov v SR ako nevyhnutná podmienka ich vstupu do EÚ

  1. Kokles, Mojmír Informačné systémy malých a stredných podnikov v SR ako nevyhnutná podmienka ich vstupu do EÚ / Mojmír Kokles, Anita Romanová. -- Bibliogr. odkazy

    In Stratégia podnikov pri vstupe do EÚ : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Smolenice 13. decembra 1999. -- Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave, 1999. -- ISBN ISBN 80-225-1188-9. -- S. 118-120

    I. Romanová, Anita
    II. Stratégia podnikov pri vstupe do EÚ : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Smolenice 13. decembra 1999. -- S. 118-120
    BA004
Počet záznamov: 1