Počet záznamov: 1  

Dotácie ako nástroj poľnohospodárskej politiky v podmienkach Slovenskej republiky

  1. Matoušková, Eleonóra Dotácie ako nástroj poľnohospodárskej politiky v podmienkach Slovenskej republiky / Eleonóra Matoušková. -- Tab. -- Bibliogr. odkazy

    In Hospodárska a sociálna politika na prahu Milénia : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie : Modra - Harmónia, 1. - 2. októbra 1999. -- Bratislava : Ekonomická univerzita, Národohospodárska fakulta, Katedra hospodárskej politiky a Katedra sociálneho rozvoja a práce, 1999. -- ISBN ISBN 80-225-1322-9. -- S. 120-126

    I. Hospodárska a sociálna politika na prahu Milénia : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Modra - Harmónia, 1. - 2. októbra 1999. -- S. 120-126
    BA004
Počet záznamov: 1