Počet záznamov: 1  

Makroekonomické aspekty cyklického vývoja Slovenskej republiky

 1. Novák, Marcel Makroekonomické aspekty cyklického vývoja Slovenskej republiky = Macroeconomic aspects of Slovak economic cycle / Marcel Novák, Pavol Skalák. -- Graf, tab. -- OP VaV ITMS 26240120032 - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Historický pohľad na ekonomický cyklus Slovenska. Transformačný proces v rokoch 1989 - 1992. Ekonomické prostredie v období transformácie. Fáza expanzie v rokoch 1993 - 1995. Fáza recesie v rokoch 1996 - 1999. Fáza postupnej expanzie v rokoch 2000 - 2005. Vývoj Maastrichtských ukazovateľov Slovenskej republiky do roku 2009. Dlhodobá prognóza vývoja Slovenska do roku 2030. Čiastkové závery, zhrnutia a charakteristické znaky vývoja ekonomiky SR v rokoch 1993 - 2009.

  In Nové trendy - nové nápady 2010 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Znojmo 18.-19. listopadu 2010. -- Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-87314-12-8. -- S. 353-362

  I. Skalák, Pavol
  II. Nové trendy - nové nápady 2010 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Znojmo 18.-19. listopadu 2010. -- S. 353-362

  338.1
  BA004
Počet záznamov: 1