Počet záznamov: 1  

Hospodárska kríza, jej vpylv na eurozónu a udržateľnosť sociálneho systému

  1. Kálovec, Marek Hospodárska kríza, jej vpylv na eurozónu a udržateľnosť sociálneho systému = The Economic crisis, its impact on the euro area and sustainability of social system / Marek Kálovec. -- Obr. -- KEGA 295-027EU-4/2010 - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Hospodárska kríza a reakcia európskych ekonomík. Vývoj úrokových sadzieb ECB a inflácie v období 1999 - 2009. Fiškálne stimuly na boj proti kríze vo vybraných krajinách. Situácia na trhu práce v krajinách V4. Verejný dlh krajín eurozóny ako potenciálne riziko udržateľnosti európskeho sociálneho systému.

    In Nové trendy - nové nápady 2010 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Znojmo 18.-19. listopadu 2010. -- Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-87314-12-8. -- S. 211-220

    I. Nové trendy - nové nápady 2010 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Znojmo 18.-19. listopadu 2010. -- S. 211-220

    338.12
    BA004
Počet záznamov: 1