Počet záznamov: 1  

Pohľad na zvýšenie významu trhu práce v podnikateľskom prostredí

  1. Naščáková, Jana Pohľad na zvýšenie významu trhu práce v podnikateľskom prostredí / Jana Naščáková, Renáta Turisová. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy

    In Trendy v systémoch riadenia podnikov : 11. medzinárodná vedecká konferencia, Vysoké Tatry, Stará Lesná, 09. - 11. december 2008. -- Košice : Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2008. -- ISBN ISBN 978-80-553-0115-0. -- S. 263-266

    I. Turisová, Renáta
    II. Trendy v systémoch riadenia podnikov : 11. medzinárodná vedecká konferencia, Vysoké Tatry, Stará Lesná, 09. - 11. december 2008. -- S. 263-266
    BA004
Počet záznamov: 1