Počet záznamov: 1  

Trend špeciál: vysoké školy

 1. Trend špeciál: vysoké školy. -- Grafy, tab. -- Hodnotenie ARRA - zvyšovanie úrovne, ranking univerzít v skupinách, poradie fakúlt podľa ARRA. Kroky potrebné ku kvalite vysokých škôl. Prezentácia vysokých škôl na Slovensku.

  In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. -- Bratislava : TREND Holding, 2010. -- ISSN 1335-0684. -- Roč. 20, č. 48 (2. decembra 2010)
  Trend špeciál: vysoké školy. -- Č. december (2010), s. 3-27

  I. Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. -- Roč. 20, č. 48 (2. decembra 2010)
  II. Trend špeciál: vysoké školy. -- Č. december (2010), s. 3-27

  378
  BA004
Počet záznamov: 1