Počet záznamov: 1  

Nová duševní práce - virtuální a interkulturní

  1. Kubátová, Jaroslava Nová duševní práce - virtuální a interkulturní / Jaroslava Kubátová. -- Res. angl., čes. Bibliogr. odkazy - Duševná práca je práca s vedomosťami, které sú významným faktorom konkurencieschopnosti ekonomík, organizácií i jednotlivcov. Najvýznamnejšími atribútmi súčasnej znalostnej práce sú virtualizácia a realizácia v interkultúrnych tímoch. V blízkej budúcnosti sa očakávajú ďalšie zmeny práce, ktoré budú predstavovať nové rozšírenie požiadaviek na znalostných pracovníkov. Autorka špecifikuje tieto požiadavky a navrhuje spôsob, akým môžu školy pripraviť svojich absolventov na tieto nové nároky.

    In Hodnota duševnej práce pre organizáciu a spoločnosť : zborník vedeckých prác z výskumného grantu VEGA č. 1/0865/08 Determinanty, kritériá a hodnotenie duševnej práce. -- Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-7097-847-4. -- S. 228-233

    I. Hodnota duševnej práce pre organizáciu a spoločnosť : zborník vedeckých prác z výskumného grantu VEGA č. 1/0865/08 Determinanty, kritériá a hodnotenie duševnej práce. -- S. 228-233

    681.3.004.14
    BA004
Počet záznamov: 1