Počet záznamov: 1  

Riadenie výrobného programu v čase poklesu trhových cien

  1. Marušin, Ján Riadenie výrobného programu v čase poklesu trhových cien / Ján Marušin. -- Tab. -- Výrobné podniky preferujú v sortimentnej politike tie výrobky, ktoré sa vyšším podielom podieľajú na úhrade režijných nákladov a na tvorbe zisku. V konkurenčných podmienkach im ide najmä o to, aby sa prispôsobili trhu z hľadiska ceny a objemu odbytu pri udržaní pracovných miest a dosahovaní zisku. Preto vedenie podniku v čase ústupu konjuktúry a s tým súvisiacim poklesom trhových cien musí identifikovať kľúčové výrobky sortimentu a svoju trhovú pozíciu. Podnik sa môže rozhodovať o výrobe na základe jednostupňového krycieho príspevku alebo na základe viacstupňových krycích príspevkov. Aby sa zabránilo stratám, je potrebné určiť dolnú cenovú hranicu výrobku.

    In Finančný manažment a controlling v praxi. -- Bratislava : Iura Edition, 2010. -- ISSN 1337-7574. -- Č. 12 (2010), s. 686-691

    I. Finančný manažment a controlling v praxi. -- Č. 12 (2010), s. 686-691

    658.5
    BA004
Počet záznamov: 1