Počet záznamov: 1  

Einige Bemerkungen zur deutschen Sprache im slowakischen Sprachraum

  1. Adamcová, Lívia Einige Bemerkungen zur deutschen Sprache im slowakischen Sprachraum / Lívia Adamcová. -- Tab. -- Res. slov., nem. Bibliogr. odkazy - Germanizmy v slovenčine predovšetkým z lexikálneho hľadiska. Stručné dejiny nemeckého jazyka na Slovensku. Porovnanie vybraných slov v nemčine, slovenčine a maďarčine.

    In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium VII. : zborník vedeckých prác. -- Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. -- CD-ROM [182 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-89328-44-4. -- S. 18-24

    I. Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium VII. : zborník vedeckých prác. -- S. 18-24

    8
    BA004