Počet záznamov: 1  

Potenciál alternatívnych zdrojov energie ako nástroj trvalo udržateľného rozvoja na území Slovenska

 1. Ďuričeková, Denisa Potenciál alternatívnych zdrojov energie ako nástroj trvalo udržateľného rozvoja na území Slovenska / Denisa Ďuričeková, Zuzana Hajduová, Marek Andrejkovič. -- Obr., tab., vzorce. -- VEGA 1/0339/10 - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Využívanie slnečnej energie na Slovensku. Solárne kolektory a ich použitie. Fotovoltaika je ďalšou generáciou rozvoja solárnej energie. Pre účely porovnávania tradičných a alternatívnych zdrojov energie boli vytvorené modely, ktoré je možné použiť pri celoročnom vykurovaní rodinných domov a ohreve úžitkovej vody.

  In Marketing a marketingová komunikácia (vybrané aspekty, pohľady a trendy) : recenzovaný vedecký (nekonferenčný) zborník k internému grantu GAMA/10/3 Prierezové analýzy nových trendov a výziev v oblasti marketingových aplikácií. -- Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, Katedra marketingu a medzinárodného obchodu, 2011. -- CD ROM. -- ISBN ISBN 978-80-555-0277-9. -- S. 96-103

  I. Hajduová, Zuzana
  II. Andrejkovič, Marek
  III. Marketing a marketingová komunikácia (vybrané aspekty, pohľady a trendy) : recenzovaný vedecký (nekonferenčný) zborník k internému grantu GAMA/10/3 Prierezové analýzy nových trendov a výziev v oblasti marketingových aplikácií. -- S. 96-103

  620.9
  BA004
Počet záznamov: 1