Počet záznamov: 1  

Der Klagenfurt-Text

  1. Chmelárová Marková, Hana Der Klagenfurt-Text / Hana Chmelárová Marková. -- Res. nem., slov. Bibliogr. odkazy - Problematika textov, ktoré boli napísané na konkrétnu literárnu cenu, pričom sa prispôsobili mediálnemu okoliu. Tým sa ich forma premenila z čisto literárnej na formu zmiešanú s mimoliterárnymi prostriedkami.

    In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium VII. : zborník vedeckých prác. -- Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. -- CD-ROM [182 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-89328-44-4. -- S. 79-86

    I. Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium VII. : zborník vedeckých prác. -- S. 79-86

    8
    BA004
Počet záznamov: 1