Počet záznamov: 1  

Ekonomické a právne dôsledky zodpovednosti členského štátu za škodu spôsobenú porušením povinností vyplývajúcich z práva EU

  1. Hudoba, Igor Ekonomické a právne dôsledky zodpovednosti členského štátu za škodu spôsobenú porušením povinností vyplývajúcich z práva EU : dizertačná práca / Igor Hudoba ; škol. Mikuláš Sabo. -- Bratislava, 2010. -- 178 s. -- Bibliogr. odkazy.

    I. Sabo, Mikuláš
    II. Ekonomická univerzita v Bratislave.Obchodná fakulta ((Bratislava, Slovensko))

    341
    BA004