Počet záznamov: 1  

Komunikácia a jej osobitosti v diplomatickej praxi

 1. Rusiňáková, Jarmila Komunikácia a jej osobitosti v diplomatickej praxi / Jarmila Rusiňáková, Peter Rusiňák. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Komunikácia je základnou metódou realizácie kontaktov využívanou v diplomatickej praxi. Prostredníctvom slova v ústnej či písomnej podobe, ako aj formou neverbálnej komunikácie diplomatický zástupca získava, sprostredkúva a spracúva informácie, ktoré sa všeobecne považujú za jeden z kľúčových výsledkov jeho práce. Autori na obmedzenom priestore verifikujú predovšetkým hypotézy o špecifikách komunikácie v relatívne obmedzenom profesijnom prostredí a ich príp. využitie v iných odvetviach spoločenskej činnosti.

  In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium VI. : zborník vedeckých prác. -- Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-89328-43-7. -- S. 127-159

  I. Rusiňák, Peter
  II. Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium VI. : zborník vedeckých prác. -- S. 127-159

  316.7
  BA004
Počet záznamov: 1