Počet záznamov: 1  

Projekt novelizovaného vykazovania finančných nástrojov podľa IFRS

  1. Tumpach, Miloš Projekt novelizovaného vykazovania finančných nástrojov podľa IFRS / Miloš Tumpach. -- Popis urobený: 29.4.2011 - Názov z titulnej obrazovky - V dôsledku prebiehajúcej finančnej krízy sa často objavuje otázka, do akej miery by mohlo (malo) účtovníctvo upozorňovať na uvedené problémy ešte pred tým, ako nadobudli katastrofálne rozmery. Táto otázka je v značnej miere oprávnená predovšetkým v kontexte značne neprehľadných predpisov upravujúcich účtovanie, vykazovanie a zverejňovanie informácií o finančných nástrojoch (napr. IAS 32, IAS 39 a IFRS 7).

    In eNOVINY : Medzinárodné účtovné štandardy. Účtovníctvo vo svete. -- Bratislava : VERLAG DASHÖFER. -- ISSN 1336-4014. -- Č. 7 (2009), s. 1-2

    I. eNOVINY : Medzinárodné účtovné štandardy. Účtovníctvo vo svete. -- Č. 7 (2009), s. 1-2

    657
    BA004
Počet záznamov: 1