Počet záznamov: 1  

Empolyee motivation and implementation of IAS 19 as an important aspect in human resources management

 1. Fuksová, Nadežda Empolyee motivation and implementation of IAS 19 as an important aspect in human resources management / Nadežda Fuksová, Jitka Meluchová. -- Sch., tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Význam pracovnej motivácie, motivácie zamestnancov. Úroveň organizácie. Úroveň zamestnanca. Vplyv systému odmeňovania na pracovnú motiváciu. Vonkajšia a vnútorná motivácia. Implementácia IAS 19. Diskusia.

  In Journal of East European Science and Research : scientific peer-reviewed journal. -- Bratislava : European Institute for Development and Education, 2010. -- ISSN 1338-3302. -- Vol. 1, no. 1 (2010), pp. 25-35

  I. Meluchová, Jitka
  II. Journal of East European Science and Research : scientific peer-reviewed journal. -- Vol. 1, no. 1 (2010), pp. 25-35

  331.101.3
  BA004
Počet záznamov: 1