Počet záznamov: 1  

Riadenie hodnoty podniku

  1. Jakubec, Miroslav Riadenie hodnoty podniku : zbierka príkladov / Miroslav Jakubec, Peter Kardoš, Milan Kubica. -- Bratislava : Iura Edition, 2011. -- 157 s. [6,09 AH]. -- (Ekonómia). -- ISBN 978-80-8078-379-2

    I. Kardoš, Peter
    II. Kubica, Milan
    III. Majdúchová, Helena
    IV. Vážan, Marek
    V. Ekonomická univerzita v Bratislave.Fakulta podnikového manažmentu ((Bratislava, Slovensko))

    65.012.4
    BA004

Počet záznamov: 1