Počet záznamov: 1  

Wage determination with special reference to role in a family

 1. Filipová, Lenka Wage determination with special reference to role in a family / Lenka Filipová, Zuzana Machová. -- Tab., vzorce. -- Res. angl., Bibliogr. odkazy - Analýza mzdových determinantov. Mzdová diskriminácia. Rodinný stav ako významný mzdový indikátor. Mincerov model mzdovej regresie. Rozdiely v mzdách mužov a žien.

  In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. -- Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2011. -- ISSN 1213-2446. -- Roč. 11, č. 1 (2011), s. 37 - 56

  I. Machová, Zuzana
  II. Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. -- Roč. 11, č. 1 (2011), s. 37 - 56

  331.2
  BA004