Počet záznamov: 1  

Nekalá súťaž v globalizovanej ekonomike

  1. Majdúchová, Helena Nekalá súťaž v globalizovanej ekonomike = Unfair competition in the global economic / Helena Majdúchová. -- VEGA 1/0549/10 - Res. angl. Bibliogr. odkazy - Právna úprava hospodárskej súťaže. Súčasť právneho systému Slovenskej republiky a Európskej únie. Ekonomická a právna kategória trhového mechanizmu. Pôsobenie na vývoj konkurencieschopnosti ekonomiky. Problematika hospodárskej súťaže. Ekonomické dopady nekalej súťaže.

    In Ochrana hospodárskej súťaže - globálna hospodárska kríza I. : zborník vedeckých prác. -- Šoporňa : Ľuboš Janica, 2010. -- CD-ROM [120 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-970622-0-0. -- S. 45-53

    I. Ochrana hospodárskej súťaže - globálna hospodárska kríza I. : zborník vedeckých prác. -- S. 45-53

    339.137
    BA004
Počet záznamov: 1