Počet záznamov: 1  

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Považská Bystrica na roky 2007-2013 (PHSR)

 1. Hanus, Július Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Považská Bystrica na roky 2007-2013 (PHSR). -- Bratislava : AUREX, 2007. -- 79 s. : tab.

  I. Tvrdoň, Jozef
  II. Mareková, Barbora
  III. Setnický, Ladislav
  IV. Hocová, Jana
  V. Lachová, Tatiana
  VI. Karvai, Radovan
  VII. Minarových, Pavol
  VIII. Tomášek, Peter
  IX. Nvotová, Lucia
  X. Červeň, Ladislav

  332.1
  BA004

Počet záznamov: 1