Počet záznamov: 1  

Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 1. Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. -- Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení ďalších zákonov ... a zákona č. 120/2011 Z.z. Právne vzťahy pri poskytovaní služieb zamestnanosti.

  In Poradca. -- Žilina : Poradca, 2011. -- ISSN 1335-1583. -- Č. 10 (2011)
  Poradca extra: zákon o službách zamestnanosti. -- Č. máj (2011), s. 1-40

  I. Poradca. -- Č. 10 (2011)
  II. Poradca extra: zákon o službách zamestnanosti. -- Č. máj (2011), s. 1-40

  349.2
  BA004
Počet záznamov: 1