Počet záznamov: 1  

Možnosti distribúcie obsahu na iPad pre vydavateľov periodík

  1. Miklošík, Andrej Možnosti distribúcie obsahu na iPad pre vydavateľov periodík / Andrej Miklošík. -- Obr. -- Popis urobený: 5.5.2011 - iPad umožňuje prezentovať obsah, ktorý je už v redakcii vytvorený, novou a atraktívnou formou. Je teda určite prínosné myslieť na aplikáciu aj v prípade, že redakcia nemá kapacity na vytvorenie unikátneho obsahu. Tendencia do budúcnosti je však jednoznačná. Od vydavateľov obsahu sa očakáva transformácia vnútorných procesov prípravy a publikovania obsahu tak, aby iPad a ďalšie moderné platformy neboli iba povinnou jazdou, ale ukážkou technologickej a obchodnej zdatnosti celého tímu.

    In blog.monogram.sk/miklosik : informačné systémy marketingu. -- [Bratislava], 2011

    I. blog.monogram.sk/miklosik : informačné systémy marketingu

    681.3
    BA004
Počet záznamov: 1