Počet záznamov: 1  

Význam predchádzajúcej vedomosti vo výučbe aplikovanej informatiky

  1. Gašperanová, Agneša Význam predchádzajúcej vedomosti vo výučbe aplikovanej informatiky / Agneša Gašperanová. -- Tab. -- Res. slov. Bibliogr. odkazy - Vplyv predchádzajúcich vedomostí na organizáciu štúdia na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Efektívnosť učenia a úroveň predchádzajúcich vedomostí študentov. Aplikovaná informatika a ekonomické vzdelávanie.

    In I & IT 2009 : 4. ročník [medzinárodnej] konferencie Informatika a informačné technológie: Nové trendy v aplikovanej informatike : recenzovaný zborník : Banská Bystrica, 8.-9. október 2009. -- Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica, 2009. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-8083-905-5. -- S. 88-91

    I. I & IT 2009 : 4. ročník [medzinárodnej] konferencie Informatika a informačné technológie: Nové trendy v aplikovanej informatike : recenzovaný zborník : Banská Bystrica, 8.-9. október 2009. -- S. 88-91

    330.47
    BA004
Počet záznamov: 1