Počet záznamov: 1  

Meniaca sa pozícia dopravy a logistiky v znalostnej ekonomike - úvod do problematiky

  1. Hansenová, Heda Meniaca sa pozícia dopravy a logistiky v znalostnej ekonomike - úvod do problematiky = Changing position of transport and logistics in the knowledge economy - Introduction / Heda Hansenová. -- Obr., tab. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Parametre podnikateľského rámca znalostnej ekonomiky a štruktúra poskytovateľov dopravy a logistiky v globálnom obchode. Transfer parametrov znalostnej ekonomiky na podnikanie v doprave a logistike. Znalostná ekonomika na národnej úrovni. Doprava a logistika v historických etapách veľkých technologických zmien podľa Kondratieva verzus meniaci sa modal split. Teórie a firemné stratégie ovplyvňujúce medzinárodnú dopravu a logistiku v znalostnej ekonomike. Doprava a logistika v transakčných nákladoch exportných cien. Dopravná pozícia Slovenska v znalostnej ekonomike: projekt TTT a širokorozchodná (Transkontinentálny tranzitný terminál + širokorozchodná železnica).

    In Management challenges in the 21st century : transport and logistics: opportunity for Slovakia in the era of knowledge economy : conference proceedings : Bratislava, april 19, 2011. -- Trenčín : School of Management / Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2011. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-89306-10-7. -- S. 2-10

    I. Management challenges in the 21st century : transport and logistics: opportunity for Slovakia in the era of knowledge economy : conference proceedings : Bratislava, april 19, 2011. -- S. 2-10

    65.012.4
    BA004
Počet záznamov: 1