Počet záznamov: 1  

Implementácia znalostného manažmentu v organizácii

  1. Chorváthová, Daniela Implementácia znalostného manažmentu v organizácii = Implementation of knowledge management in organization / Daniela Chorváthová. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Charakteristika znalostného manažmentu. Explicitné (formálne) znalosti. Implicitné (tacitné, tiché) znalosti. Nástroje a metódy znalostného manažmentu. Implementácia znalostného manažmentu. Najvýznamnejšie prínosy implementácie znalostného manažmentu.

    In Management challenges in the 21st century : transport and logistics: opportunity for Slovakia in the era of knowledge economy : conference proceedings : Bratislava, april 19, 2011. -- Trenčín : School of Management / Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2011. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-89306-10-7. -- 312-317

    I. Management challenges in the 21st century : transport and logistics: opportunity for Slovakia in the era of knowledge economy : conference proceedings : Bratislava, april 19, 2011. -- 312-317

    65.012.4
    BA004
Počet záznamov: 1