Počet záznamov: 1  

Globálna finančná kríza a automobilový priemysel v SR

  1. Dolinová, Eliška Globálna finančná kríza a automobilový priemysel v SR : bakalárska práca / Eliška Dolinová ; škol. Rudolf Pástor. -- Bratislava, 2010. -- 47 s.

    I. Pástor, Rudolf
    II. Národohospodárska fakulta EU.Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja ((Bratislava, Slovensko))
    BA004