Počet záznamov: 1  

Fiškálna decentralizácia v Slovenskej republike

  1. Krupová, Dominika Fiškálna decentralizácia v Slovenskej republike : bakalárska práca / Dominika Krupová ; škol. Dušan Kozovský. -- Bratislava, 2010. -- 50 s.

    I. Kozovský, Dušan
    II. Národohospodárska fakulta EU.Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1