Počet záznamov: 1  

Kvalita života a trh práce

  1. Laciková, Dominika Kvalita života a trh práce : bakalárska práca / Dominika Laciková ; škol. Mária Antalová. -- Bratislava, 2010. -- 47 s.

    I. Antalová, Mária
    II. Národohospodárska fakulta EU.Katedra sociálneho rozvoja a práce ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1