Počet záznamov: 1  

Úloha a význam tretieho sektora v SR

  1. Tibenská, Silvia Úloha a význam tretieho sektora v SR : bakalárska práca / Silvia Tibenská ; škol. Eva Pongráczová. -- Bratislava, 2010. -- 53 s.

    I. Pongráczová, Eva
    II. Národohospodárska fakulta EU.Katedra sociálneho rozvoja a práce ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1