Počet záznamov: 1  

K niektorým otázkam informatizácie procesov verejnej správy (elektronické podanie a elektronické rozhodnutie)

 1. Cibák, Ľuboš K niektorým otázkam informatizácie procesov verejnej správy (elektronické podanie a elektronické rozhodnutie) = To some questions of informatization of the public administration (electronic filling and electronic decision) / Ľuboš Cibák, Michal Kuril. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Informatizácia procesov verejnej správy v SR, jej ciele, existujúca právna úprava. Návrh konštrukcie právnej úpravy pre elektronické podanie a elektronické rozhodnutie (úvahy de lege lata a de lege ferenda).

  In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : komunálna reforma, spravovanie a manažovanie, trendy vo verejnom živote, regionálny rozvoj : Bratislava 25. novembra 2010. -- Bratislava : crr, 2010. -- CD-ROM [805 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-970495-4-6. -- S. 126-138

  I. Kuril, Michal
  II. Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : komunálna reforma, spravovanie a manažovanie, trendy vo verejnom živote, regionálny rozvoj : Bratislava 25. novembra 2010. -- S. 126-138

  351/354
  BA004
Počet záznamov: 1