Počet záznamov: 1  

Globálna finančná kríza a developerské projekty (na vybranom meste, regióne)

  1. Ferencz, Robert Globálna finančná kríza a developerské projekty (na vybranom meste, regióne) : bakalárska práca / Robert Ferencz ; škol. Rudolf Pástor. -- Bratislava, 2010. -- 54 s.

    I. Pástor, Rudolf
    II. Národohospodárska fakulta EU.Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1