Počet záznamov: 1  

Kľúčové znalosti o dodávateľoch v marketingu nákupu

  1. Miklošík, Andrej Kľúčové znalosti o dodávateľoch v marketingu nákupu / Andrej Miklošík. -- Popis urobený: 12.5.2011 - Názov z titulnej obrazovky - Ktoré znalosti možno označiť za kľúčové. Stratégia rozvoja dodávateľa a jeho smerovanie. Unikátnosť technológií. Kolaboratívny vývoj produktu. Kustomizácia existujúcich produktov. Znalosti z používaných informačných systémov.

    In Manažmentznalostí.eu : smerom k inovačnej excelentnosti. -- Bratislava : Ekonomikcá univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta, 2011

    I. Manažmentznalostí.eu : smerom k inovačnej excelentnosti

    339.138
    BA004
Počet záznamov: 1