Počet záznamov: 1  

Klastrové politiky vo vybraných krajinách Európskej únie

  1. Kačírková, Mária Klastrové politiky vo vybraných krajinách Európskej únie / Mária Kačírková. -- Tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Objasnenie pojmu klaster a jeho historické pozadie. Hlavné prístupy ku klastrovým politikám, ciele a nástroje. Klastrové politiky v Európe. Klastrové politiky vo vybraných krajinách Európskej únie.

    In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. -- Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2011. -- ISSN 0013-3035. -- Roč. 59, č. 3 (2011), s. 259-278

    I. Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. -- Roč. 59, č. 3 (2011), s. 259-278

    339.94
    BA004
Počet záznamov: 1