Počet záznamov: 1  

Inovácie v hotelových službách

  1. Alscherová, Linda Inovácie v hotelových službách : bakalárska práca / Linda Alscherová ; škol. Dominika Bojová. -- Bratislava, 2010. -- 48 s.

    I. Bojová, Dominika
    II. Obchodná fakulta EU.Katedra služieb a cestovného ruchu ((Bratislava, Slovensko))
    BA004