Počet záznamov: 1  

Poistenie domácich miláčikov (spoločenských zvierat) v SR a vo svete

  1. Badák, Tomáš Poistenie domácich miláčikov (spoločenských zvierat) v SR a vo svete : bakalárska práca / Tomáš Badák ; škol. Hana Dlábiková. -- Bratislava, 2010. -- 51 s.

    I. Dlábiková, Hana
    II. Národohospodárska fakulta EU.Katedra poisťovníctva ((Bratislava, Slovensko))
    BA004