Počet záznamov: 1  

Osobitosti transferov v účtovníctve štátu a samosprávy

  1. Šabíková, Ingrid Osobitosti transferov v účtovníctve štátu a samosprávy / Ingrid Šabíková. -- Tab. -- Bibliogr. odkazy - Osobitosti výnosov a nákladov. Náklady na transféry z rozpočtu obce resp. VÚC. Náklady z odvodu príjmov v štátnej rozpočtovej organizácii. Zúčtovanie kapitálového transféru v štátnych rozpočtových a príspevkových organizáciách. Ilustračné príklady.

    In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Bratislava : IURA EDITION, 2011. -- ISSN 1337-0197. -- Č. 5 (2011), s. 6-8

    I. Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Č. 5 (2011), s. 6-8

    657.47
    BA004
Počet záznamov: 1