Počet záznamov: 1  

Diverzita pracovných síl sa organizáciám aj celej spoločnosti vyplatí

 1. Košta, Ján Diverzita pracovných síl sa organizáciám aj celej spoločnosti vyplatí / Ján Košta, Gabriela Dováľová. -- VEGA 2/0212/09 - Diverzita pracovnej sily v organizácii. Výsledky Eurobarometra o diskriminácii. Výhody, náklady a prekážky pri vytváraní diverzity. Príklady dobrej praxe v slovenských organizáciách. Presadzovanie kultúry diverzity na Slovensku vo veľkých medzinárodných spoločnostiach. Aktivity chránených dielní. Ako ďalej postupovať pri znižovaní diskriminácie na trhu práce.

  In Finančný manažment a controlling v praxi. -- Bratislava : Iura Edition, 2011. -- ISSN 1337-7574. -- Č. 5 (2011), s. 316-320

  I. Dováľová, Gabriela
  II. Finančný manažment a controlling v praxi. -- Č. 5 (2011), s. 316-320

  331.101.2
  BA004
Počet záznamov: 1