Počet záznamov: 1  

Analýza humoru vo verejnom diskurze

  1. Melušová, Elena Analýza humoru vo verejnom diskurze / Elena Melušová. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Definícia a funkcia humoru. Typy humoru. Klady a zápory humorného prejavu v politickom diskurze. Humor a irónia ako fenomén interkultúrnych štúdií.

    In Cudzie jazyky v premenách času : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave konanej 4. júna 2010 pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave a 20. výročia založenia Ústavu jazykov EU v Bratislave. -- Bratislava : Z-F LINGUA, 2011. -- CD-ROM [214 s., 10,70 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-89328-54-3. -- S. 203-209

    I. Cudzie jazyky v premenách času : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave konanej 4. júna 2010 pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave a 20. výročia založenia Ústavu jazykov EU v Bratislave. -- S. 203-209

    659.3
    BA004
Počet záznamov: 1